salinitet (slanost, slanoća)

salinitet (slanost, slanoća), ukupna količina soli u riječnoj, jezerskoj ili morskoj vodi. Izražava se u g/kg ili u ‰. Specifičnost s. je stalan omjer pojedinih soli bez obzira na količinu i mjesto uzimanja uzorka – bilo na površini, bilo iz dubljih dijelova vode. Za određivanje s. postoji više metoda; aerometriranje, titriranje, potpuna kem. analiza vode, elektroprovodljivost i dr. U morskoj vodi najčešće su soli natrij i kloridi, a ima magnezija, kalcija i sulfata. Razina s. varira ovisno o vodi, od gotovo čiste vode (bez soli), kao u snježnici, do zasićene vode u slanim jezerima (npr. Mrtvo more). S. mora općenito je razmjeran veličini isparavanja mora; u obrnutom je odnosu s količinom padalina i dotokom slatke vode (tekućice ili taljenjem leda). Utjecaj morskih struja. Prosječni s. mora iznosi 35‰; prosječni s. Sredozemnoga mora 36–39,5‰.