Xi’an

Xi’an, Muzej vojnika od terakote
Xi’an, grad u Kini; gl. grad provincije Shaanxi, sred. Kina; 2 670 000 st. (s predgrađima o 8. mil). Jedna od 4 pov. prijestolnice Kine i sjedište 13 dinastija. Polit. i kult. središte od ← XI. st. Jezgra grada opasana je monumentalnim bedemima (25 km). Poznati hramovi Velike i Male divlje guske; hram Plavog zmaja središte je ranog budizma i njegova širenja. Nedaleko od grada je mauzolej cara Huang Tija sa znamenitim nalazištem vojnika od terakote; muzej.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: