Salzkammergut

Salzkammergut, planinski kraj, sjeverozap. Austrija; obuhvaća dijelove sav. zemalja Gornje Austrije (Oberösterreich), Štajerske (Steiermark) i Salzburga. Leži u porječju gornjeg toka r. Traun. Obuhvaća dio sjev. vapnenačkog pojasa Ist. Alpa (Dachstein, 2995 m), vapnenačkih Predalpa (Höllen, 1862 m) i pošumljenih flišnih brda (Kolomannsberg, 1115 m). Mnogobrojna ledenjačka jezera (Attersee, Traunsee, Mondsee i dr.); često se naziva austr. “Lake District”. Ime dobila po ležištima soli. Poljoprivreda; mliječno stočarstvo. Vađenje soli (tradicija od željeznog doba). Drvna ind., ind. keramike, papira i građev. materijala. Turizam. Važ. naselja: Hallstatt, Bad Ischl, Bad Aussee, Ebensee i Gmunden.