Scheele, Carl Wilhelm

Carl Wilhelm Scheele
Scheele, Carl Wilhelm, švedski kemičar (Stralsund, Njemačka, 9. XII. 1742 – Köping, 21. V. 1786). Njemačkoga podrijetla. Ljekarnik u Stockholmu, Uppsali i Köpingu. Smatra se da drži rekord u broju otkrivenih prirodnih elemenata (dušik, kisik, klor, mangan, molibden, barij i volfram). Izolirao je i niz organskih spojeva, poput glicerola, limunske kiseline, cijanovodika, oksalne i benzojeve kiseline. Otkrio adsorpciju plinova na drvenom ugljenu, katalitičku esterifikaciju organskih kiselina i sterilizaciju octa kuhanjem. Napisao samo jednu knjigu: Kemijska rasprava o zraku i vatri.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: