Schleiermacher, Friedrich

Friedrich Schleiermacher
Schleiermacher, Friedrich, njemački filozof i protestantski teolog (Breslau, danas Wrocław, Poljska, 21. XI. 1768 – Berlin, 12. II. 1834). Profesor u Halleu i Berlinu (među osnivačima tamošnjega sveučilišta). Izgradio osebujan sustav filozofije religije u kojem najvažniju ulogu igra jedinstvo intuitivne spoznaje i svijesti, realnog i idealnog zasnovanog u Bogu kao zajedničkom duhovnom izvoru. Religija se temelji na osobnom doživljavanju koje se najpotpunije izražava u umjetnosti. Utemeljitelj moderne hermeneutike kao umijeća shvaćanja, pritom je glavni čimbenik jezik. Važnija djela: O religiji; Kršćanska vjera; Dijalektika; Hermeneutika i kritika; Osnove filozofske etike.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: