Schumann, Clara Josephine

Clara Josephine Schumann
Schumann, Clara Josephine (r. Wieck), njem. pijanistica i glazb. pedagoginja (Leipzig, 13. IX. 1819 – Frankfurt, 20. V. 1896). Klavir učila kod oca, debitirala 1828, od 1832. na velikim eur. turnejama, 1878–92. prof. na Hochovu konzervatoriju u Frankfurtu. Supruga R. Schumanna. Istaknuta interpretkinja Beethovenovih, Chopinovih, Brahmsovih i suprugovih skladba. Ogledala se i kao skladateljica.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: