sedra

sedra (tufa, bigar, travertin), naslage kalcijeva karbonata nastale u krškim rijekama na mjestima gdje se voda, bogata mineralima, rasprskava preko mahovine. Stvaranje sedre (osedravanje) tipična je pojava u krškim tekućicama. To je složen proces u kojem sudjeluju brojni fiz.-kem. i biotički čimbenici. Čestice vapnenca izlučuju se intenzivnije što je veća površina vode u kontaktu s atmosferom, što se događa na mjestima rasprskavanja i prozračivanja vode. Vode krških rijeka pune su otopljenog vapnenca i on se taloži na tijelo mahovina, koje postaju inkrustirane kalcijevim karbonatom. Mahovine odumiru, na njima rastu nove i tako nastaju slapovi na sedrenim barijerama. Najpoznatiji su na Plitvičkim jezerima i na r. Krki.