Sotona

Sotona (hebr. śātān onaj koji priječi, protivnik, neprijatelj), pali anđeo koji se iz oholosti pobunio protiv Boga, a ovaj ga je porazio i odbacio. U Starom zavjetu Joba navodi na zlo, u Novom zavjetu napastuje Isusa u pustinji na početku njegova djelovanja. U Bibliji se naziva i đavao, zloduh, demon, Levijatan, Belial, Samael, Belzebub, a poslije Lucifer.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: