Semper, Gottfried

G. Semper, galerija slika u Dresdenu
Semper, Gottfried, njem. arhitekt i teoretičar arhitekture (Hamburg, 29. XI. 1803 – Rim, 15. V. 1879). Gl. predstavnik historicizma u njem. i austr. arhitekturi XIX. st. Projektirao ugl. neorenesansne monumentalne građevine (Opera u Dresdenu, 1838–41; Umj. i Prirodoslovni muzej, novi trakt Hofburga u Beču). Objavio djelo Stil u tehničkim i tektonskim umjetnostima (1860–63).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: