Sergejevski, Dimitrije

Sergejevski, Dimitrije, rus. arheolog (Petrograd, 20. VI. 1886 – Sarajevo, 10. XII. 1965). Od 1921. živio u Bosni; srednjoškol. prof. (do 1930), kustos i znanstv. suradnik Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu. Poglavito proučavao ant. i starokršć. arheologiju; vršio više arheol. istraživanja u BiH (Dabravina, Klobuk kraj Ljubuškoga, Nerezi kraj Čapljine i dr.). Znanstv. radove ugl. objavljivao u Glasniku Zemaljskog muzeja BiH.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: