Seward, William Henry

William Henry Seward
Seward, William Henry, amer. političar (Florida, New York, 16. V. 1801 – Auburn, New York, 10. X. 1872). Odvjetnik; guverner države New York (1839–43); gorljiv zagovornik ukidanja ropstva. Član Senata od 1849; od 1854. jedan od prvaka Republikanske stranke. Drž. tajnik za predsj. Lincolna (1861–65) i Johnsona (1865–69). Njegovom zaslugom SAD je od Rusije kupio Alasku za 7,2 mil. dolara. Ta je investicija tada u javnosti nazvana “Sewardovom ludošću”.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: