Shockley, William Bradford

William Bradford Shockley
Shockley, William Bradford, amer. fizičar (London, Engleska, 13. II. 1910 – Palo Alto, 12. VIII. 1989). Prof. na Stanfordu (1963–75). Sudjelovao u otkriću jednog od najvažnijih izuma XX. st. – tranzistora (1947), za što je (s W. Brattainom i J. Bardeenom) podijelio Nobelovu nagradu za fiziku 1956. Za II. svj. rata radio na voj. projektima, os. na istraživanju radarskih sustava. Primijenio kvantnu teoriju na poluvodiče što je dovelo do izuma tranzistora. Poznat po kontroverznim stajalištima o povezanosti inteligencije i rase.