Siget

Siget, turska opsada 1566.
Siget (mađ. Szigetvár), grad u jz Mađarskoj, županija Baranja; 11 267 st. Industr. središte poljoprivr. okolice; prehr. ind. Jaka tvrđava u doba ratova s Osmanlijama. God. 1556. za opsade Sulejmana II., grad je branio Nikola Zrinski s o. 2500 vojnika. Iako je kralj Maksimilijan II. sakupio znatne snage, nije priskočio u pomoć gradu, te su branitelji, nakon jednomjesečnog otpora 7. IX., izvršili prodor u kojem su, zajedno sa Zrinskim, gotovo svi izginuli.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: