simbol

simbol, mira (lijevo); medicine (desno)
simbol (grč.) 1. Općenito, znak koji nešto označava ili upućuje na nešto drugo, prožimanje smisla i slike, prikazivanje nečega s pomoću usporedbe, asociranja ili srodnosti. S. je osjetilni prikaz duhovnoga. Cjelokupna se čovjekova duhovna povijest odvija preko sustava simbola, koji mu omogućavaju komunikaciju i aktivnost. Za filozofa E. Cassirera simboli su osnovni oblici čovjekova duha i kulture, a prikazivanje putem simbola osnovna je funkcija čovjekove svijesti. Prema Kantu, s. jedne ideje predodžba je predmeta prema analogiji. U psihologiji, simbole su os. istraživali S. Freud i K. G. Jung. S. je jedan od najraširenijih i najprisutnijih pojmova u čovjekovu svijetu: religiji, umjetnosti, znanosti (matematika, logika, fizika, kemija, ekonomija i drugo), svakodnevnom životu, tehnici, komunikaciji, jeziku i dr. 2. Znak, oznaka, slovo koje u fizici predstavlja fizikalnu veličinu (npr. s, t, v, m, F…), u kemiji, element (H, Li, Na, Fe…), u matematici operaciju (+, -…) i sl. Od simbola se sastavljaju formule i jednadžbe.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: