iberokavkaski (iberskokavkaski) jezici

iberokavkaski (iberskokavkaski) jezici, stariji naziv za sve tri jezične porodice na Kavkazu, s pretpostavkom da su međusobno srodne: kartvelsku, aphaskoadigejsku, nahskodagestansku. Naziv iberski tu se odnosi na antičku zemlju Iberiju na Kavkazu, a ne na Iberski (Pirenejski) poluotok (s tim da se prije naziv iber/sk/okavkaski upotrebljavao upravo za pretpostavljeno srodstvo jezika Iberskoga poluotoka, u prvom redu baskijskoga, i kavkaskih jezika). Po novijim istraživanjima kartvelska jezična porodica (→ kartvelski jezici) dio je nostratičke natporodice, a aphaskoadigejski (sjeverozapadni kavkaski) i nahskodagestanski (sjeveroistočni kavkaski) tvore porodicu sjevernokavkasku, koja bi bila dio sinokavkaske ili denekavkaske natporodice.