Sinn Féin

Sinn Féin (Mi sami, kratica: SF), irska politička stranka koju je 1905. osnovao irski novinar → Arthur Griffith zagovarajući radikalni nacionalizam. Nakon nemira 1914. i usvajanja zakona o samoupravi, organizirala takozvani uskrsni ustanak 1916. koji je ugušen u krvi. Dio SF-a proglasio se Irskom narodnom skupštinom 1919. koja je donijela odluku o nezavisnosti Irske i ustrojila vladu. Kad je 1920. od Irske odcijepljeno 6 sjevernih grofovija (Sjeverna Irska), radikalni dio SF-a osnovao je → IRA-u, svoje vojno krilo, s ciljem zbacivanja britanske vlasti u Sjevernoj Irskoj. SF poslije nije imala većeg značenja u političkom životu Irske, ali je pod vodstvom → G. Adamsa SF pregovarao s britanskom vladom o potpunom prestanku vojnih operacija IRA-e, što je rezultiralo “sporazumom na Veliki petak” 10. IV. 1998.