sirsko (sirijsko) pismo

sirsko (sirijsko) pismo, oblik feničko-aramejskoga pisma kojim se od I. st. pisao sirski (sirijski) jezik (jedan od oblika aramejskoga). Gl. su mu oblici estrangelo, zapadnosir(ij)sko pismo (V. st.) i istočnosir(ij)sko ili nestorijansko (to se proširilo s kršć. misijama do Sr. Azije i Kine). U XIX. st. od nestorijanskoga je pisma načinjeno pismo za asirski (ajsorski) jezik u Iranu i Iraku.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: