skupština

skupština, organizirani skup, sastanak većeg broja ljudi, sazvan radi raspravljanja ili rješavanja nekih pitanja; predstavničko tijelo neke polit. zajednice (države, regije, županije, grada, općine itd.), sastavljena od biranih ili delegiranih predstavnika koji odlučuju o pitanjima od zajedničkog i/ili općeg interesa. U užem smislu, skup predstavnika, zastupnika, izaslanika koji su izabrani radi donošenja zakona, prav. akata i drugih odluka relevantnih za zajednicu o kojoj je riječ. Zakonodavna skupština, najviše predstavničko tijelo u nekom političkom sustavu koje donosi zakone; u Hrvatskoj je naziv takve s. sabor, u drugim zemljama kongres (npr. SAD), parlament (npr. Vel. Britanija), sejm (Poljska), zbor (Slovenija), sobranje (Makedonija) itd.