Smiljanić, Ilija

Smiljanić, Ilija, hrvatski protuturski ratnik (? – Vučjak na Velebitu, 5. IX. 1654). Podrijetlom iz katoličke obitelji iz Udbine. U Kandijskom ratu (1645–69) kotarski serdar i harambaša; istaknuo se uspješnim vojnim akcijama na osmanskom teritoriju u Lici, Krbavi i Dalmaciji (pobjede kraj Korlata 1651, Ostrovice 1652, Udbine 1653. i dr.). Poginuo prilikom jednog prodora u Liku. Opjevan u mnogobrojnim narodnim pjesmama te u djelima A. Kačića Miošića.