Sofoklo

Sofoklo
Sofoklo (grč. Sofokles), grč. dramatičar (Kolon, Atena, ←496 – Atena, ←406). Suvremenik starijeg Eshila i mlađeg Euripida, zajedno s njima čini veliku trojicu grč. tragičkih pjesnika. Već u dječaštvu predvodio kor s peanom u čast pobjede protiv Perzijanaca ←480. U ratu sa Sam(os)om ←441. obnašao dužnost stratega s Periklom; djelovao i kao svećenik. Najnagrađivaniji od svih grč. dramatičara. Uveo trećega glumca, povećao broj članova kora s 12 na 15, vođa kora mogao je sudjelovati u razgovoru na sceni. U dramama, za razliku od Eshilovih bogova, težište je na ljudima te snažno profiliranom moralnom karakteru likova kao nositelja dram. radnje. Sama je drama poprište sukoba načela, a ličnosti, izvršavajući svoje moralne obveze, ostvaruju usud kojem ne mogu izbjeći. Pripisuje mu se izjava po kojoj on samo opisuje ljude onakvima kakvi bi trebali biti, a Euripid ih opisuje onakvima kakvi jesu. Od 123 tragedije poznato je 111 naslova, djelomično je očuvana jedna travestija (Sljednici), a glasovite su sačuvane tragedije: Ajant, Antigona, Kralj Edip, Elektra, Trahinjanke, Filoktet, Edip na Kolonu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: