Sokolović, Mehmed-paša

Mehmed-paša Sokolović
Sokolović, Mehmed-paša, osman. državnik i vojskovođa (Sokolovići, kraj Višegrada, 1506 – Carigrad, 11. X. 1579). Odveden u Drinopolje kao dječak; poturčen. Isprva komornik, potom admiral (kapudan-paša) osman. ratne flote (1546) i rumelijski begler-beg (1549). Od 1565. kao veliki vezir gotovo samostalno upravljao unutar. i vanj. politikom Carstva. Kao vojskovođa istaknuo se u mnogim ratovima i bitkama (u austro-tur. ratu 1551–62. i 1566; protiv Perzije 1566; u Sudanu, diljem Sredozemlja). Zaslužan za obnovu osman. flote uništene u bitki kraj Lepanta (1571), dao inicijativu za prokopavanje Sueza. Podupirao umjetnike i pisce. Dao sagraditi kameni most na Drini u Višegradu (1571). U doba njegova vezirovanja na Porti je djelovalo i mnogo Hrvata, a hrv. jezik bio je jedan od služb. jezika. Ubijen u uroti.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: