solmizacija

solmizacija, nazivanje stupnjeva u dijatonskom tonskom nizu, proizašlo iz metode utemeljene na početnim slogovima (polu)stihova himne u čast sv. Ivana Krstitelja, srednjovj. zaštitnika pjevača, što ju je, navodno, o. 770. spjevao Pavao Đakon (Paulus Diaconius). Pronalazak metode pripisuje se glazb. teoretičaru iz ranoga sr. vijeka Guidu Aretinskom. Od početnih slogova polustihova ut, re, mi, fa, sol, la stvoren je sustav poznat pod nazivom guidonski slogovi. U XVI. st. sustav je proširen na sedmostupčani (heptakordni) niz, najviši ton kojega je označen slogom si, a početni ut zamijenen je slogom do. S. služi u glazb. nastavi.