Solunska fronta

Solunska fronta, balk. bojišnica u I. svj. ratu, nazvana po gradu Solunu gdje je bila smještena gl. saveznička baza. Fronta se protezala od Valone u Albaniji, preko Ohridskog i Prespanskog jezera, zatim uz planine Kajmakčalan i Belasicu do Strume, te nizvodno do Orfanskog zaljeva u Traciji. Linija je ugl. uspostavljena 1916. nakon okupacije Srbije, kad su Centralne sile izbile na grč. granicu. Sred. 1918. Centralne sile (austroug., njem. i bug. postrojbe) imale su na raspolaganju o. 600 000 vojnika, a Saveznici (Britanci, Francuzi, Talijani, Srbi i Grci) o. 620 000. Srp. vojska (o. 130 000 vojnika) i dvije franc. divizije izvršile su proboj fronte 15. IX. 1918. te nastavile napredovati prema Prilepu i Skoplju (zauzeto 29. IX), a fronta se ubrzo raspala i u Albaniji i Traciji.