specifične veličine

specifične veličine, najčešće ekstenzivne fizikalne veličine koje se iskazuju po jedinici mase, tj. dotična se veličina dijeli s masom; npr. specifični toplinski kapacitet je omjer → toplinskog kapaciteta tijela C i njegove mase (m), tj. c=C/m. Ako je ekstenzivna veličina označena velikim slovom (npr. kapacitet C, volumen V itd.), onda se odgovarajuća s. v. označava s odgovarajućim malim slovom (npr. c, v itd.). Tako je specifični volumen (v) omjer volumena (V) i mase (m) (v=V/m), ili to je volumen koji zauzima, pri određenoj temperaturi i tlaku, neka tvar jedinične mase (obično mase 1 kg). Jedinica mu je m3kg-1. Recipročna je veličini gustoće (ρ=m/V), tj. v=1/ρ ili ρ=1/v. Specifična površina neke tvari ukupna je površina plohe te tvari po jedinici mase (p=P/m) i izražava se jedinicom m2kg-1. Specifični naboj je omjer el. naboja neke elementarne čestice ili nabijenog tijela i njegove mase (q=Q/m). Specifične se veličine katkad definiraju i nešto drugačije, kao npr. specifični el. otpor ili otpornost (to je el. otpor jediničnog presjeka po jedinici dužine neke tvari (ρ=RS/l). Specifična težina omjer je težine tijela i njegova obujma. Drugačiji i češći naziv je relativna gustoća tvari. Jedinica je njutn po kubnom metru (N/m3).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: