srebro

srebro (lat. argentum), znak Ag, kem. element I-B skupine s rednim brojem 47 u periodnom sustavu elemenata, atomske mase 107,87; bijela i sjajna plemenita kovina s talištem na 961,9 °C i vrelištem na 2212 °C. Od svih kovina najbolji je vodič topline i elektriciteta. Lako se može kovati i rastezati u listiće. U prirodi se nalazi u elementarnom stanju i u mineralima (argentit ili srebreni sjajnik). Proizvodi se Parkerovim postupkom iz sirovog olova, dobivenog preradom galenita, koji sadrži primjese srebra. Najčešće se legira s bakrom (srebreni novci s 10% bakra). Služi za ukrasne predmete, posrebrivanje, prevlačenje zrcala, termos-boca itd.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: