Starčević, Ante

A. Starčević, Primorke, 1977.
Starčević, Ante, hrvatski kipar i grafičar (Zagreb, 29. VIII. 1933 – Zagreb, 2. XI. 2007). Akademiju završio u Zagrebu 1957. Pretežno u bronci, drvu i terakoti oblikuje realističke portrete, spomeničku i crkvenu plastiku (vrata krstionice šibenske katedrale) te medalje i plakete.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: