Švertasek, Ivan

Švertasek, Ivan, hrvatski slikar i keramičar (Đurđenovac, 6. VII. 1922 − Zagreb, 6. I. 2009). Diplomirao na Akademiji u Zagrebu 1946. Bio je profesor na Školi za primijenjenu umjetnost u Zagrebu (1951–85). Član grupe Mart. Slikao stilizirane figurativne kompozicije. U raznim keramičkim tehnikama oblikovao skulpture poetična izraza (ciklus Mandleki).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: