stereotip

stereotip (grč.), ustaljeno ponašanje ili razmišljanje koje se odlikuje krutošću i nefleksibilnošću U sociologiji, postojano ponašanje pojedinca ili društv. skupine prema situacijama i pojavama bez obzira na promjene okolnosti koje se zbivaju i koje djeluju na izmijenjenu prirodu tih pojava ili situacija. U društv. znanosti pojam uvodi W. Lippman poč. XX. st. analizirajući “uskogrudne slike u našoj glavi” koje su otporne na vanj. promjene. U širem značenju, kliše odn. kruti kalup u koje se umeću predodžbe, odn. predrasude o vanj. svijetu.