Stern, Otto

Otto Stern
Stern, Otto, njemački fizičar (Sohrau, danas Żory, kraj Katowica, Poljska, 17. II. 1888 – Berkeley, 17. VIII. 1969). Studij završio u Wrocławu, radio s A. Einsteinom na sveučilištima u Pragu i Zürichu. Od 1933. u SAD-u, radio u Carnegie Institute of Technology u Pittsburghu do umirovljenja 1945. Bavio se statističkom termodinamikom i kvantnom teorijom. Kao izvrstan eksperimentalni fizičar, s → Walterom Gerlachom u Hamburgu (1920) izveo važan eksperiment kojim su pokazali postojanje magnetskoga momenta atoma (atomi se ponašaju kao magneti). Otkrio i magnetski moment protona, za što je dobio Nobelovu nagradu za fiziku 1943. S pomoću difrakcije pokazao valnu prirodu atoma i molekula (kao što je → C. J. Davisson pokazao za elektrone).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: