Stojadinović, Milan

Stojadinović, Milan, srp. političar (Čačak, 4. VIII. 1888 – Buenos Aires, 24. X. 1961). Pravnik, sveuč. prof. u Beogradu. Pripadnik Radikalne stranke; 1922–26. i 1934. ministar financija, 1935–39. predsj. vlade s resorom vanj. poslova i vođa Jugoslovenske radikalne zajednice. Provodio velikosrp. hegemonističku i centralističku politiku; u obračunu s polit. oporbom primjenjivao represiju. U vanj. politici usmjerio Jugoslaviju prema osovini Berlin–Rim. S Bugarskom potpisao sporazum o “vječnom prijateljstvu”, a s Italijom niz polit. i gosp. ugovora. Oboren 4. II. 1939, izručen Britancima, deportiran na Mauritius (1941–48); poslije živio u Argentini. Memoari Ni rat ni pakt (1963).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: