Strafford, Thomas Wentworth, 1. Earl of

Strafford, Thomas Wentworth, 1. Earl ofengleski političar (London, 13. IV. 1593 – London, 12. V. 1641). Lord namjesnik u Irskoj 1632–39. Po povratku u Englesku glavni savjetnik kralja → Karla I. Podupirao jačanje središnje kraljevske vlasti na zasadama prosvijećenog apsolutizma. Godine 1640. (nakon poraza u ratu sa Škotskom) Dugi parlament optužio ga je za veleizdaju i osudio na smrt.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: