IFLA

IFLA (engl. International Federation of Library Associations and Institutions), Međunar. udruga knjižničarskih društava i ustanova, osn. 1927. u Edinburghu, od 1929. ima status stalne organizacije. Sjedište u Den Haagu. Radi na unapređenju razumijevanja, suradnje i standardizacije na području knjižničarstva, što ostvaruje putem sekcija, komisija i okruglih stolova za pojedina pitanja ili vrste knjižnica. Dostignuća u međunar. knjižničarstvu objavljuje u časopisima (IFLA Journal, Libri i dr.) i nizovima publikacija.