Tiberije

Tiberije
Tiberije (lat. Tiberius Claudius Nero Caesar Augustus), rim. car (Rim, ←16. XI. 42 – Miseno, 16. III. 37). Sin Klaudija Tiberija Nerona i Livije Druzile, pastorak cara Oktavijana Augusta. Po carevoj naredbi rastao se od supruge Vipsanije Agripine i oženio njegovom kćeri Julijom (←11). Uspješno ratovao u Armeniji, Germaniji, Panoniji i Dalmaciji. God. 4. car ga je posvojio; 6–9. g. ugušio ilirski (Batonov) ustanak. Augustov suvladar od 13. g. Samostalno zavladao nakon careve smrti (14. g.). Izvršio brojne reforme u upravi i drž. financijama. God. 27. ugl. se povukao na Capri, prepustivši stvarnu vlast prefektu pretorijanaca Sejanu.