Tkalac, Imbro Ignjatijević

Imbro Ignjatijević Tkalac
Tkalac, Imbro Ignjatijević, hrvatski političar i publicist (Karlovac, 6. V. 1824 – Rim, 4. I. 1912). Studij filozofije i prava pohađao u Berlinu, Münchenu i Heidelbergu, gdje je 1848. doktorirao i postao docent za sanskrt i slavističke studije. Od 1848. do 1861. djelovao je u Hrvatskoj kao tajnik Trgovačko-obrtničke komore. Zalagao se za gospodarski i kulturni preporod i napredak Hrvatske naspram austrijske premoći. Zagovarao je ideju o jedinstvenom slavenskom narodu. Do 1863. djelovao je u Beču, gdje je pokrenuo dnevnik Ost und West. Zbog otvorenih protuaustrijski stavova bio je zatvoren, a potom je emigrirao u Francusku i Italiju. Važnija su mu djela: Hrvati, Srbi, Mađari. Njihovi međusobni odnosi i odnosi prema Njemačkoj, 1848; Pitanje austrijsko. Kome, kako i kada valja rešiti ga? – Poslanica braći Hrvatima i Srbima, 1866; Mladenačke uspomene iz Hrvatske, 1894; Iz Vatikana, ozbiljno i veselo, 1896.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: