Todd, Alexander Robertus

Alexander Robertus Todd
Todd, Alexander Robertus, brit. biokemičar (Glasgow, 2. X. 1907 – Cambridge, 10. I. 1997). Doktorirao na Goetheovu sveučilištu u Frankfurtu radeći s Borscheom na kemiji žučnih kiselina (1931). U Oxfordu stekao drugi doktorat (1933) radeći s nobelovcem Robinsonom na kemiji antocijanina i drugih pigmenata. Prof. kemije na sveučilištima u Manchesteru (1938) i u Cambridgeu (1944). Bio je predsj. Međunar. udruge za čistu i primijenjenu kemiju (IUPAC). Istraživao nukleozide, sintetizirao adenozin-trifosfat (ATP), flavine (FAD), vitamin E, objasnio strukturu vitamina B12, različitih alkaloida iz hašiša i marihuane, a za svoja otkrića dobio je Nobelovu nagradu iz kemije (1957).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: