Werner, Alfred

Werner, Alfred, njem. kemičar (Mühlhausen, 12. XII. 1866 – Zürich, 15. XI. 1919). Istraživao prostorni raspored atoma u molekulama koje sadrže dušik. Razvio teoriju koordinacije i koordinacijskog broja, odredio geometrije mnogih kompleksnih spojeva, te pokazao da najčešći broj atoma ili skupina vezanih na središnji atom iznosi 4 do 6, rijetko više od 8. Tim je otkrićima otvorio nova područja istraživanja, posebno u anorg. kemiji, za što je dobio Nobelovu nagradu za kemiju (1913). Razvio je teoriju afiniteta i valencije, odredio strukturu mnogih mineralnih spojeva.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: