Whitehead, Alfred North

Alfred North Whitehead
Whitehead, Alfred North, engleski matematičar i filozof (Ramsgate, 15. II. 1861 – Cambridge, Massachusetts, 30. XII. 1947). Diplomirao matematiku u Cambridgeu, gdje je predavao do umirovljenja 1910. Zatim je djelovao u Londonu baveći se filozofijom znanosti i filozofijom odgoja (Ciljevi odgoja, 1916). Od 1925. profesor na Harvardu (do 1937). Poznat po doprinosu matematičkoj logici i filozofiji znanosti. Koautor djela Principia Mathematica (s B. Russellom, I.−III., 1910−13). Razvio općeniti metafizički sustav zvan “procesna filozofija” (Proces i stvarnost, 1929). Bavio se i teologijom. Ostala važnija djela: Opća algebra; Organizacija misli; Koncept prirode; Znanost i moderni svijet; Pustolovine ideja.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: