Wien, Wilhelm

Wilhelm Wien
Wien, Wilhelm, njemački fizičar (Gaffken, danas Parusnoje, kraj Primorska, Kaliningradska oblast, 13. I. 1864 – München, 30. VIII. 1928). Jedan od osnivača kvantne mehanike. Godine 1893. postavio odnos maksimuma zračenja crnoga tijela i njegove temperature (Wienov zakon) s pomoću postojećih teorija elektromagnetizma i topline. Eksperimentalno narušavanje toga zakona na niskim frekvencijama omogućilo je Maxu Plancku da izvede temeljni zakon energije kvanta koja linearno raste s frekvencijom. Za zakon raspodjele zračenja crnoga tijela dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 1911. 
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: