Wiesel, Torsten Nils

Wiesel, Torsten Nils, švedski neurobiolog (Uppsala, 3. VI. 1924). Istraživač na Karolinškom institutu u Stockholnu, profesor neurobiologije na Sveučilištu Johns Hopkins u Baltimoreu i Harvardovu sveučilištu. Proučavao funkciju mozga, napose vidnoga korteksa; 1981. podijelio s → D. H. Hubelom i → R. W. Sperryjem Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: