Wigner, Eugene Paul

Eugene Paul Wigner
Wigner, Eugene Paul (pravim imenom i prezimenom Jenő Pál Wigner), mađarski i američki fizičar i matematičar (Budimpešta, 17. XI. 1902 – Princeton, 1. I. 1995). U Berlinu diplomirao kemijsko inženjerstvo, ali se intenzivno bavio i teorijskom fizikom i matematikom. Postavio temelje teorije simetrija u kvantnoj mehanici (Wignerova matrica). Uz Weyla, dao ključan doprinos uvođenju teorije grupa u kvantnu mehaniku. Razvio važnu teoriju nuklearnih reakcija. Za doprinos teoriji atomske jezgre i elementarnih čestica dodijeljena mu je Nobelova nagrada za fiziku 1963. Drugu polovinu nagrade podijelili su J. H. D. Jensen i M. Goeppert-Mayer.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: