Žukovski, Nikolaj Jegorovič

Žukovski, Nikolaj Jegorovič, rus. matematičar i izumitelj (Orehovo, 5. I. 1847 – Moskva, 17. III. 1921). Jedan od utemeljitelja moderne aerodinamike i hidrodinamike. Pokraj Moskve ustanovio 1904. Aerodinamički institut, s prvim zračnim tunelom na svijetu. Objasnio je aerodinamički uzgon (1906). Razvijao i teoriju vijka, na temelju koje su građeni avionski propeleri. Utemeljio s A. N. Tupoljevom u Moskvi 1918. Aerodinamički i hidrodinamički institut, gdje se i danas nalazi središte rus. istraživanja i razvoja zračnih letova.