župa

župa 1. Upr.-terit. jedinica kojoj je na čelu župan. Smještaj ž. bio je u svezi s prir. obilježjima pojedinih područja (ž. su smještene u kraškim poljima, dolinama rijeka i sl.), a njihovo se središte nalazilo u utvrđenim gradovima (tzv. župski gradovi); u njima je bilo i sjedište župskoga poglavara župana, a u slučaju rata ili drugih opasnosti župe su služile i kao zaklonište. Razvojem drž. ustanova, ž. prerastaju u županije. 2. Nazivom ž. označava se i najmanja terit. jedinica Kat. Crkve.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: