Acheson, Dean Gooderham

Dean Gooderham Acheson
Acheson, Dean Gooderham, američki političar (Middletown, 11. IV. 1893 – Sandy Springs, 12. X. 1971). Demokrat; podtajnik za financije 1933–41, pomoćnik državnog tajnika 1941–49, državni tajnik SAD-a 1949–53, savjetnik za vanjsku politiku četiriju predsjednika SAD-a. Radio na osnivanju UN-a i NATO-a, autor Trumanove doktrine 1947. i europske poslijeratne obnove (tzv. Marshallov plan). Podržao Čang Kaj-šekov režim na Tajvanu i francuski kolonijalni režim u Indokini. Djela: Moć i diplomacija (1958), Jutro i podne (1965), Sudionik stvaranja (1970), Korejski rat (1971), Plodovi neprilika (1972).