Almohadi ili Muvahidi

Almohadi ili Muvahidi (arapski: al-muwahhidun), islamska sljedba (osnovana u XII. stoljeću) i berberska maursko-španjolska dinastija u sjevernoj Africi i Španjolskoj (1147–1269). Osnivač sljedbe Berber Abu Muhamed ibn Tumart (oko 1078 – oko 1130). Osnivač dinastije Abdulmumin (1130–1163) srušio je vlast Almoravida u Africi, a njegovi nasljednici njihovu vlast u Španjolskoj (1147 – oko 1170). Nakon poraza (1212) od španjolskih kršćanskih vladara, ondje gube vlast; Hafsidi im 1236. preotimaju Tunis, a dinastija Merinida 1269. Maroko.