ABB

ABB (Asea Brown Boveri), kompanija koju su 1988. stvorili dotadašnji konkurenti ASEA (iz Västeråsa u Švedskoj) i Brown Boveri (iz Badena u Švicarskoj). Sjedište ABB-a je u Zürichu u Švicarskoj. Skupina ABB zapošljava oko 145 000 ljudi u više od stotinu zemalja (2013). Bavi se prijenosom i distribucijom električne energije, automatizacijom, robotikom, naftom, plinom i petrokemijom, građevinskim tehnologijama i financijskim uslugama. Od 1990. širi se u Srednju i Istočnu Europu. U okviru toga nastaje ABB – tvornica energetskih postrojenja d.o.o., Karlovac (bivša Jugoturbina).