Abe, Isoo

Abe, Isoo, japanski političar (Fukuoka, 1. III. 1865 – Tokyo, 10. II. 1949). Nakon studija u SAD-u, profesor na Sveučilištu Semmon Gakko (1901), osnivač japanske Socijaldemokratske stranke 1899, koja je vrlo brzo zabranjena, novina Shinkigen (Nova era) koje su propagirale parlamentarni socijalizam utemeljen na kršćanskom humanizmu, te Fabijanskoga društva (1921); zastupnik u parlamentu 1928–40. Utemeljio 1932. Socijalnu masovnu stranku (zabranjena 1940).