supravodljivost/supervodljivost

supravodljivost/supervodljivost, odsutnost električnog otpora u kovinama i legurama na temperaturama blizu apsolutne nule (0 K). Otkrivena 1911. u živi (nizozemski fizičar → Heike Kamerlingh Onnes), a danas je poznato više od 30 supravodljivih materijala. Temperatura ispod koje se javlja supravodljivost zove se temperatura prijelaza ili kritična temperatura. Objašnjenje supravodljivosti dali su → John Bardeen, → Leon Cooper i → John Schrieffer (1957) poznatom BCS-teorijom. → Johannes Georg Bednorz i → Karl Müller našli su (1986) vrstu visokotemperaturne supravodljivosti koja se javlja na kritičkim temperaturama mnogo višima nego kod BCS-teorije.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: