Bowen, Norman Levi

Norman Levi Bowen
Bowen, Norman Levi, američki petrolog kanadskog podrijetla (Kingston, Ontario, 21. VI. 1887 – Washington, 11. IX. 1956). Važan mu je doprinos povezivanju rezultata eksperimentalne petrologije s terenskim opažanjima. Postavio temelje petrogeneze magmatskih stijena u djelu The Evolution of the Igneous Rocks (1928). Koncept frakcijske kristalizacije važan je i danas (→ Bowenov niz).