stvar po sebi

stvar po sebi (njem. Ding an sich), spoznajnoteorijski pojam koji je u filozofiju uveo I. Kant. Ujedno predstavlja i osnovni spoznajnoteorijski problem njegove filozofije: ono što postoji po samom sebi, neovisno o subjektu koji spoznaje. S. p. s. granični je pojam moguće spoznaje, jer mi ne znamo kakve su stvari po sebi, odn. neovisno o našim spoznajnim moćima.