sukno

sukno, teža vunena tkanina načinjena od grebenane vune. U hrv. tradic. kulturi s. za zimsku odjeću podvrgavalo se nakon tkanja valjanju u tzv. mokrom postupku, pri čemu se u posebnim uređajima (stupe, valjarice), djelovanjem mlaza vode te udaranjem drvenih batova, tkaninu sabilo pa je postala nepremočivom.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: